regulamin galerii voal
 • galeria voal jest serwisem poświęconym fotografii
 • fotografia to nasza pasja, interesuje nas jakość a nie ilość, wychodzimy z założenia, że lepiej pokazać jedną dobrą fotografię niż dziesiątki miernych
 • wolno publikować jedynie zdjęcia własnego autorstwa, które nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników; zamieszczone zdjęcia chronione są prawem autorskim i pozostają wyłączna własnością ich autorów; zdjęcia bez zgody autora nie mogą być kopiowane, przetwarzane, wykorzystywane, publikowane w Internecie i innych mediach;
  autor zdjęć wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych i procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez autora w serwisie;
  "Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych"
  Rozdz.10: Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji:
  Art. 81.
  1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.
  2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:
  1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,
  2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

  pełny tekst ustawy: zobacz, zmiany w ustawie: zobacz
 • plagiat (kradzież zdjęcia, umieszczenie zdjęcia innego autora w galerii jako swojego) - dane i informacje dotyczące osoby umieszczającej w galerii takie zdjęcia mogą zostać udostępnione policji w celu jej zidentyfikowania
 • zdjęcia nie mogą zawierać treści obraźliwej lub pornograficznej - tu gra rolę subiektywna ocena administratora
 • każde zdjęcie należy dobrać przed wysłaniem i wysłać te, które rzeczywiście powinno znaleźć się w galerii, słowem... zdjęcie powinno być dobrej jakości technicznej i artystycznej
 • komentarz i ocenę może wystawić tylko zarejestrowany użytkownik, można wystawić tylko ocenę albo tylko komentarz lub ocenić i komentować - pełna dowolność (komentarze obraźliwe/kłótnie pod zdjęciami mogą zostać wymoderowane)
  uwaga:
  · wystawianie komentarzy/ocen pod zdjęciami wymaga posiadania w swoim portfolio co najmniej 3 nieprywatnych zdjęć
 • komentarze pod zdjęciami widoczne są jedynie dla zalogowanych autorów (pod warukiem, że autor nie jest autorem "w poczekalni")
 • nie można udostępniać komentarzy widocznych pod zdjęciami jak i w poczekalni osobom trzecim, bez zgody wszystkich autorów danych komentarzy oraz administratora galerii
  uwaga:
  · w przypadku naruszenia tego punktu regulaminu galerii autor zostanie zablokowany - zmieni status na "autor w poczekalni" a jego portfolio zostanie usunięte
  · w skrajnym przypadku konto autora może zostać zablokowane całkowicie
 • autorzy w poczekalni - w pierwszym etapie zdjęcia umieszczane są w poczekalni, gdzie oczekują na zaakceptowanie i dopuszczenie do galerii przez administratora i/lub moderatora galerii - wymagane jest umieszczenie w poczekalni 5 zdjęć (wskazane jest podanie linka do zdjęć autora w sieci).
  Poniżej 5 zdjęć nie będzie kwalifikować autora do oceny i dopuszczenia do galerii; zdjęć umieszczonych w poczekalni nie można usuwać, należy więc dobrać zdjęcia dobrej jakości techniczno-artystycznej przed wysłaniem.
  uwaga:
  · jeżeli w poczekalni nie zostanie umieszczonych zdjęć w ciągu 48 godzin, zdjęcia zostaną usunięte a następne będzie można dodać za 14 dni
  · jeżeli autor nie zostanie zaakceptowany, zdjęcia zostaną usunięte, następne będzie można dodać za 60 dni
 • autorzy w galerii - można umieszczać 5 zdjęć w galerii w czasie 7 dni. Okres 7 dni rozpoczyna się od chwili dodania pierwszego zdjęcia
 • po zarejestrowaniu nowego użytkownika, nowe zdjęcia w galerii będzie można umieszczać po 24 godzinach od chwili aktywacji konta
 • zdjęcia umieszczane w galerii muszą być w formacie JPG, mogą mieć maks. rozmiar 1100 (szer) x 1100 (wys) (min. 400 x 300) - wszystkie wymiary w pikselach oraz maks. wielkość 300 KB (400 KB - szczegóły w ›› faq)
 • każdy użytkownik może założyć jedno konto - w przypadku większej ilości kont niż jedno konto dla jednego użytkownika, proszę liczyć się z możliwością zablokowania dodatkowego konta lub wszystkich kont użytkownika
 • administrator i/lub moderator serwisu dba o zachowanie poziomu zdjęć w galerii i zachowanie porządku
  uwaga:
  · prowadzenie rozrób w galerii, kłótnie pod zdjęciami - miesiąc banicji dla każdej osoby biorącej udział w rozróbie/kłótni lub w przypadkach ekstremalnych banicja na zawsze
  · komentarze obraźliwe/kłótnie pod zdjęciami itp. mogą zostać wymoderowane
  · niski poziom prezentowanych przez autora zdjęć może spowodować blokadę konta na miesiąc lub dłużej
 • administrator i/lub moderator serwisu, dbając o zachowanie poziomu zdjęć w galerii, może umieścić autora i zdjęcie w poczekalni lub przenieść zdjęcie do kategorii "dwójka"
  uwaga:
  · zdjęcia w kategorii "poczekalnia" pozostają w niej do czasu zaakceptowania i dopuszczenia (ponownie) autora do galerii lub do czasu usunięcia przez administratora i/lub moderatora galerii (uwaga: usuwane jest całe portfolio)
  · zdjęcia z kategorii "dwójka" zmieniają status na ”prywatne” po 2 dniach od chwili przeniesienia zdjęcia
 • administrator serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w serwisie oraz do swobodnej interpretacji postanowień regulaminu
..
..