430 / 4016 · 07.11.2016, 08:43 · Underhill
technika
technika fotografowania, światło, kompozycja, kadr ..
..
..