Zrozumieć wyostrzanie
Wyostrzanie zdjęć - wolne tłumaczenie artykułu
Wyostrzanie zdjęć z aparatów cyfrowych jest jednym z najważniejszych kroków w obróbce cyfrowej i wymaga zrozumienia. Jeżeli Twoim celem jest uzyskanie ostrych, czystych obrazów, wyglądających najlepiej na ekranie i drukowanych w różnych wielkościach, wówczas wiedza jak wyostrzać jest bardzo istotna.
Zrozumienie wyostrzania, pozwala stosować je gdy jest niezbędne, gdy może być użyte, i zrozumieć jak optymalnie wykorzystać wyostrzanie w edytorze graficznym.

Kiedy wyostrzanie jest niezbędne

Obróbka zdjęć cyfrowych rekompensuje dwie rzeczy:

Szczegóły rozmyte przez filtr dolnoprzepustowy. Praktycznie wszystkie aparaty cyfrowe, od lustrzanek do tych najprostszych, posiadają optyczny filtr umieszczony przed przetwornikiem obrazu. Zwany filtrem dolnoprzepustowym, poprawia jakość obrazu na kilka sposobów, lecz w czasie przetwarzania lekko rozmywa szczegóły obrazu. Ta miękkość może i powinna być rekompensowana.

Szczegóły zmiękczone w czasie dalszej obróbki. Gdy przeznaczeniem zdjęcia jest wydruk, wymaga to wówczas wyostrzenia, żeby zrekompensować efekt zmiękczenia obrazu w czasie wydruku na drukarkach atramentowych. To samo dotyczy stron www, ponieważ w większości przypadków, przygotowanie wysokiej rozdzielczości zdjęć do prezentowania ich w niższej rozdzielczości na stronach www zmiękcza je. Ten rodzaj zmiękczenia może być korygowany.

Kiedy wyostrzyć

Jeżeli zrozumiałeś, że wyostrzenie jest konieczne, jesteś na najlepszej drodze do... rozpoczęcia wyostrzania.
Gdy stwierdzasz, że zdjęcie należy wyostrzyć - żeby zrekompensować efekt rozmycia filtru dolnoprzepustowego, lub zmiękczenia obrazu w czasie przetwarzania - wówczas możesz sam decydować, w którym momencie powinno ono nastąpić.

Parę podpowiedzi:

Żeby zrekompensować efekt rozmycia filtru dolnoprzepustowego, wyostrzanie powinno być zastosowane PRZED zmianą wielkości zdjęcia do późniejszego przetwarzania, lecz po innych poprawkach - dotyczy to szczególnie redukcji szumów.

Ażeby zrekompensować efekt zmiękczenia w przetwarzaniu, wyostrzanie powinno być zastosowane PO zmianie rozdzielczości obrazu.

Jeżeli postępujesz zgodnie z tymi zasadami, aktualnie wyostrzasz każde zdjęcie dwa razy. To nie tylko poprawia wygląda zdjęć. Jednak wielokrotne wyostrzanie zdjęć powoduje spadek jakości obrazu. Ponieważ większość aparatów cyfrowych zapisujących zdjęcia w formacie JPEG oraz TIFF wyostrza je w aparacie, ważnym jest wyłączenie wyostrzania w aparacie lub pominięcie pierwszego z kroków opisanych powyżej.

To dlatego, ponieważ wyostrzanie w aparacie zwykle jest dostosowane do dostrojenia zrekompensowania rozmycia przez filtr dolnoprzepustowy. Prawie zawsze będziesz móc wyostrzyć zdjęcie później, poza aparatem w edytorach graficznych takich jak Photoshop. Jeżeli obróbka zdjęć nie wymaga czasu i szybkości, zamiast tego spróbuj wyłączyć wyostrzanie w aparacie i poprawić działanie filtru dolnoprzepustowego w edytorze graficznym.

Jak wyostrzać

Wiesz dlaczego i kiedy wyostrzać. Teraz część najtrudniejsza: jak to zrobić.

Wyostrzanie w każdym edytorze graficznym wykonywane jest odmiennie. Jeżeli zależy Ci na jednej funkcji wyostrzania, potrzebujesz edytora, który umożliwia kontrolę jej parametrów. Przykładem jest filtr "Usnharp Mask" w Photoshop, oferujący kontrolę nad parametrami Amount (ile), Radius (promień) i Threshold (próg). Najlepsze rezultaty można osiągnąć rozumiejąc działanie tych trzech parametrów:

Amount (ile). Wyostrzania nie przywraca zgubionych szczegółów, lecz po prostu dodaje kontrastowe krawędzie do szczegółów zdjęcia, które już tam się znajdują. Parametr Amount pozwala kontrolować ile kontrastu jest dodawane do przejść jasno-ciemnych na zdjęciu. Jak to bywa, przejścia jasno-ciemne są przeważnie krawędziami; zwiększanie kontrastu wzdłuż tych przejść poprawia szczegóły powodując że zdjęcie staje się ostrzejsze. Im wyższa wartość Amount, tym bardziej wrasta kontrast.

Radius (promień). Ten parametr ustala ile pikseli od krawędzi będzie "dotkniętych zmianą" w czasie zmiany kontrastu na krawędziach. Im wyższa wartość Radius, tym na szerszy obszar wpłyną zmiany. Na pewno zauważyłeś dziwny efekt "halo" pojawiający się wzdłuż krawędzi na swych zdjęciach po wyostrzeniu, to właśnie efekt zbyt dużej wartości Radius.

Threshold (próg). To ustawienie dyktuje jak różne tonalnie mają być sąsiadujące piksele zanim, uważane za jasno-ciemne przejścia, będa wyostrzane. Im niższa wartość Threshold, tym większa ilość pikseli będzie wyostrzona na zdjęciu.

Żeby zrekompensować działanie filtra rozmywającego działającego w aparacie, istotne są niskie wartości Radius: 0.3 do 0.5. Jedynie aparaty, które zmiękczają zdjęcia, wymagają wartości Radius większej od 0.3. Wartość Threshold powinna znaleźć się w zakresie od 0 do 2. Wymaga zwiększenia powyżej 0 jedynie wtedy, gdy widzisz zakłócenia w ciemnych tłach w czasie "podglądu" wyostrzania. Wartość Amount powinna być pomiędzy 200% a 500%. Sprawdź zdjęcie powiększone w 100%, używając Amount uzyskasz taki rodzaj zdjęcia, którego oczekujesz od dobrego obiektywu, którego użyłeś do jego zrobienia. Fotograf krajobrazów Stephen Johnson kiedyś korzystał z wyostrzania żeby odzyskać naturalną ostrość obiektywu. Natężenie wyostrzenia, które stosujesz, powinno zrealizować jedynie to, i nic więcej.

Gdy wyostrzenia wymaga zdjęcie przed wydrukiem, ustawienia filtra "Unsharp Mask" są inne i wahają się w zależności od zamierzonego efektu. Ogólnie mówiąc, wydruki różnych rodzajów będą wymagać zwiększenia wartości Radius opisywanej powyżej. Im bardziej gruboziarnisty (ostrzejszy) wydruk, tym większa wartość Radius. Na przykład, gdy wyostrzamy średniej wielkości zdjęcie do wydruku reprodukcyjnego, wartość Radius przeważnie będzie się wahać pomiędzy 1.0 a 1.5. Żeby wydrukować to samo zdjęcie na papierze fotograficznym na drukarkach atramentowych, nie ma potrzeby zwiększania wartości Radius powyżej 0.6 do 0.8.
Im większy wydruk, tym większa wartość Radius. Threshold w większości przypadków powinien pozostawać na niskim poziomie - poniżej 10 - podczas gdy wartość Amount będzie różna dla różnych zdjęć, i zależna od dalszego przetwarzania.

W praktyce, sam wyczujesz kiedy i jak należy użyć wartości Amount w czasie wydruków.
komentarze
hobbes / 17.02.09 14:10
FIltr jest górno, albo dolno przepustowy - a nie NISKOprzepustowy. Praktycznie nie ma nic napisane o wyostrzaniu i wartości parametrów (jak radius, siła itp.) w odniesieniu do rozdzielczości obrazka (np. zeskanowanego w 800 a w 3200 dpi). Tak samo ważną funkcją jest charakterystyka MTF, która jasno pokazuje jak dobierać parametry pod kątem charakterystyki danego obrazka. Np. dla obrazka w 2400dpi optymalny radius w Unsharp Mask wynosi od 2.6-3.5, dla obrazka o dłuższym boku 1000pix będzie to radius już w okolicach 0.4-0.6 inaczej pojawią się artefakty. Pzdr.
..
..